Zajęcia pokazowe z Robotyki & Kodowania z językiem angielskim 3 kwietnia godz 18.15

Serdecznie zapraszamy na kapitalne zajęcia z Robotyki połączone z praktyczną nauką języka angielskiego!  Polecamy je wyjątkowo gorąco ponieważ są to jedne z najciekawszych, najbardziej rozwijających i przydatnych zajęć dla dzieci w wieku od 5 do 8l!
Dzięki tym zajęciom dzieci:
-kodują w języku angielskim, rozwijając logiczne myślenie,
-pogłębiają znajomość języka angielskiego przez niesamowitą zabawę,
-rozwijają się emocjonalnie m.in. przez naukę pracy w grupie oraz dochodzenie do rozwiązań różnymi drogami,
-zdobywają zaufanie do siebie i własnych pomysłów,
-rozwijają twórcze podejścia do wyzwań,
-poznają elementy fizyki: mechaniki, automatyki, biologii i informatyki
NIENUDNO.PL zaprasza na zajęcia z Robotyki: English in building and programming – nauka angielskiego w robotyce i programowaniu.
Podczas zajęć Twoje dziecko nauczy się programować, pozna tajniki robotyki, a także techniczny język angielski!
Dodatkowo dzieci będą uczyć się, w jaki sposób wykorzystać programowanie do wprawienia w ruch robotów, które same skonstruują! Dzięki temu będą mogły przyspieszać, wykrywać obiekty, wydawać dźwięki i wiele wiele więcej.
A wszystko to za pomocą programowania blokowego!
Więcej informacji o zajęciach z robotyki znajdziecie poniżej!
nienudno.pl/robotyka/
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „09520 nienudno Robotyka English in building and programming PONIEDZIAŁKI O GODZ. 18:15-19:15 Pomożemy Twojemu dziecku rozwinąć skrzydła sprawimy, że pokocha naukę!”